Het gebruik van een vrachtbeurs kan een zeer efficiënte manier zijn om je vervoerskosten te optimaliseren en je bedrijf te laten groeien. Wanneer je je bedrijf in het vrachuitwisselingssysteem registreert, open je een geheel nieuw perspectief en verhoog je je mogelijkheden om meer kost- & tijdefficiënt te opereren. Je stelt je eigen bedrijfsmiddelen beschikbaar aan bedrijven van over de hele wereld.

Toegang tot talloze vrachten en voertuigen die dagelijks in Nederland beschikbaar zijn

Registreer Gratis

Het gebruik van een vrachtbeurs kan een zeer efficiënte manier zijn om je vervoerskosten te optimaliseren en je bedrijf te laten groeien. Wanneer je je bedrijf in het vrachuitwisselingssysteem registreert, open je een geheel nieuw perspectief en verhoog je je mogelijkheden om meer kost- & tijdefficiënt te opereren. Je stelt je eigen bedrijfsmiddelen beschikbaar aan bedrijven van over de hele wereld. Tegelijkertijd kan je profijt behalen uit hetgeen andere geregistreerde bedrijven in het vrachtuitwisselingssysteem hebben te bieden. Bovendien ben je verbonden met een groot aantal bedrijven uit dezelfde branche, waardoor je de mogelijkheid krijgt om veel succesvolle partnerschappen op te zetten, waar je normaal gesproken geen kans toe zou hebben. Probeer het uit en registreer je nu op de vrachtbeurs!!

Een veelvoorkomend probleem bij veel bedrijven, vooral degenen die zich in het wegvervoer hebben gespecialiseerd, zijn de "dode kilometers". Hun vrachtwagens keren meestal leeg terug naar 'huis', wat het bedrijf een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld kost. Door het vrachtuitwisselingssysteem te gebruiken krijg je de mogelijkheid om die "dode kilometers" in "omzet kilometers" te transformeren. Voer je eigen vrachtwagen in het uitwisselingssysteem in, en vermeld het als beschikbaar om de kosten te optimaliseren.

Wanneer vervoerders and verladers elkaar op het vrachtuitwisselingsplatform vinden is het elimineren van "dode kilometers" niet het enige voordeel; optimaal goederenvervoer betekent ook minder verspilling, waardoor het milieu ook van het gebruik van een dergelijk systeem profiteert.

Het zoeken naar geschikte aanbiedingen voor je bedrijf, of het nu gaat om goederen die vervoerd moeten worden of beschikbare vrachtwagens, is meestal een tijdrovende klus. De traditionele werkwijze: telefoontjes plegen en e-mails versturen voor het opvragen van offertes wordt nu vereenvoudigd met een paar klikken op een goed vrachtuitwisselingsplatform. Gebruik filters om de beste aanbiedingen voor je bedrijf te vinden!

Online werkzaamheden kunnen gepaard gaan met bepaalde risico's, vooral als het gaat om betalingen en bedrijfsaktiviteiten in het algemeen. Een vrachtbeurs fungeert slechts als intermediair platform voor verladers, vervoerders en expediteurs. Met andere woorden het is de taak van de gebruikers om zelf extra voorzichtig te zijn.

Hier geven we je een paar punten waaraan je moet denken en die je ook dient te checken, voordat je een overeenkomst op een vrachtbeurs sluit:

  • Je moet altijd verifiëren of het bedrijf echt bestaat; bedrijven die documenten hebben ingediend zoals een inschrijving van de KvK of een vervoersvergunning, komen betrouwbaarder over;
  • Zelfs als je de documenten ziet en van mening bent dat ze authentiek lijken, dien je de gegevens op een officieel erkend platform te checken zoals op het platform voor VIES BTW-nummer verificatie (voor EU-bedrijven);
  • De meeste vrachtuitwisselingsplatformen werken met een beoordelingssysteem. Bedrijven zijn hoogstwaarschijnlijk al door andere gebruikers bedrijfsmatig beoordeeld. Je kunt deze beoordelingen als referentiepunt gebruiken om te besluiten of je met het bedrijf wel of geen zaken wilt doen;

De grotere risico's bij het doen van zaken via een vrachtbeurs bestaan uit het niet betaald krijgen en vrachtdiefstal. Om dit soort incidenten te vermijden, dien je altijd de betrouwbaarheid van een bedrijf waarmee je in zee wilt gaan, te checken, door ervoor zorg te dragen dat je de verstrekte documenten hebt geverifieerd en dat in de af te sluiten overeenkomst duidelijke bepalingen en voorwaarden zijn opgenomen, waaraan het bedrijf moet voldoen.

Mochten zich toch bepaalde incidenten voordoen, ondanks dat je alle mogelijke beveiligingsmaatregelen hebt genomen, dan dien je het bedrijf, die je schade heeft berokkend te rapporteren bij de bevoegde autoriteiten. Klik hier voor de contactgegevens van de Instanties voor Consumentenveiligheid van elk EU-land..

Vervoerders moeten altijd nagaan of de verlader over alle vereiste documentatie beschikt (oorsprongcertificaat van de zending, aankoopdocumenten), terwijl verladers moeten checken of de vervoerder in het bezit is van alle nodige transportdocumenten en een vergunning heeft voor het vervoer van het soort goederen in kwestie en ook dat er een geldige verzekering loopt.