In een wereld waar snelheid een belangrijk onderdeel vormt en gecombineerd moet worden met hoge verantwoordelijkheid en het leveren van topkwaliteit diensten, komt de vrachtbeurs met een oplossing die de drie essentiële dingen in het goederenvervoer combineert: punctualiteit, zakelijkheid en optimale prijs.

Toegang tot talloze vrachten en voertuigen die dagelijks in Nederland beschikbaar zijn

Registreer Gratis

Deze oplossing wordt geboden door expeditiebedrijven die als tussenpersoon optreden tussen vervoerders (degenen die beschikbare vrachtwagens hebben) en producenten / handelfirma's (degenen die goederen voor vervoer hebben).

Een expediteur neemt actief deel aan de vrachtbeurs en heeft als taak de vraag en aanbod op een optimale manier te beheren, zodat alle deelnemers tevreden zijn met het projectmanagement. De missie van het expeditiebedrijf op een Vrachtuitwisseling bestaat uit het vinden van de juiste oplossing voor bedrijven die goederen willen vervoeren of personen die beschikbare vrachtwagens hebben.

Een expediteur kan elke ondernemer zijn die vervoer regelt op basis van de opdracht van een klant, zonder dat hij zelf degene is die de goederen vervoert. Dit zorgt voor een veilige en optimale omgeving voor het voldoen aan vraag en aanbod.

Het grote voordeel van een dergelijke deelnemer aan de vrachtbeurs is dat het de mogelijkheid biedt om voor alle eisen die vervoerders / producenten hebben een oplossing te vinden. Een Expeditiebedrijven dient over het vermogen te beschikken om op optimale wijze alle marktaanbiedingen te combineren, ongeacht de bestemming (nationaal of internationaal) en ongeacht het type goederen (bouwmaterialen, machines, voertuigen, kunststoffen, meubels enz.).

Vanuit het oogpunt van vervoerders is een expediteur een zeer goede zakenpartner, omdat de beschikbare vrachtwagens niet meer op het parkeerterrein blijven staan en ze heel snel goederen vinden voor beschikbare vrachtwagens. Ook hebben vrachtwagens, in de meeste gevallen, vrachtzendingen wanneer ze terugrijden naar hun eindbestemming en ook wanneer ze terugkeren naar de laadplaats, en wordt op deze wijze de 'éénrichtingsrit' geëlimineerd.

Bij producenten / handelsfirma's zorgt het inschakelen van een expediteur ervoor dat de goederen niet meer in het magazijn blijven staan en dat het vervoer op een tijdige en veilige manier op de plaats van bestemming aankomt. De gesloten overeenkomst voorziet in veiligheidsbepalingen met bepaalde clausules die incidenten dekken die zich tijdens het vervoer van de lading zouden kunnen voordoen.

Maar al met al zijn er ook nog een paar nadelen bij het inschakelen van een expediteur, waar rekening mee gehouden dient te worden. Het grootste nadeel waardoor de samenwerking tussen een expeditiebedrijf en vervoerders / producenten niet van de grond komt, zijn de extra kosten die over elke zending worden berekend. Elke expediteur brengt kosten in rekening, dit kan een bepaald percentage zijn over de waarde van de goederen of een vast bedrag dat door partijen wordt overeengekomen en opgenomen in de overeenkomst.

Deze kosten kunnen gemakkelijk vermeden worden door het bedrijf gratis te registreren op een site die bestemd is voor vervoerders en fabrikanten / handelsfirma's. Dergelijke sites berekenen geen extra kosten en bieden de mogelijkheid om zakelijke partners te selecteren, wat in deze markt erg belangrijk is.

Met andere woorden, de mogelijkheid om geen extra kosten te betalen, en het gratis vermelden van routes van beschikbare vrachtwagens of vrachtgoederen die zonder tussenkomst van andere intermediairs op een veilige manier vervoerd moeten worden, dient daarom te worden overwogen.